top of page

קהל יעד

קורס אקדמי. מתאים לסטודנטים במכללות הגליל התחתון ועמק הירדן.

Screen Shot 2024-05-18 at 12.29.53.png

תוצרי הלמידה

א. הכרות עם קונפליקטים ביחסי אדם-סביבה

ב. יכולת ניתוח אתגרים סביבתיים-חברתיים.

ג. פיתוח מודעות סביבתית.

IMG_0371 2_edited.jpg

ביבליוגרפיה

Kollmuss, A., & Agyeman, J. (2002). Mind the gap: Why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior? Environmental Education Research, 8(3), 239–260. https://doi.org/10.1080/13504620220145401

 

Kreutz, A. 2015. Children and the Environment in an Australian Indigenous Community. Abingdon, UK: Routledge.

 

Samuelsson K., et al. "Urban nature as a source of resilience during social distancing amidst the coronavirus pandemic." OSF preprints (2020)

Tomasso, L. P., Yin, J., Cedeño Laurent, J. G., Chen, J. T., Catalano, P. J., & Spengler, J. D. (2021). The Relationship between Nature Deprivation and Individual Wellbeing across Urban Gradients under COVID-19. International journal of environmental research and public health, 18(4), 1511.

Screen Shot 2024-05-18 at 21.36.32.png

מבט מערכתי על יחסי
אקלים-אדם-סביבה

קיימת ההכרה כי אנו חיים בעידן של משבר סביבתי גלובאלי. מודעות האדם להשפעתו על הסביבה הקרובה (זיהום מים, פסולת ודלדול משאבים) ועל הסביבה הגלובאלית (שינויי אקלים, החור באוזון) כמו גם הרצון לקיים הרמוניה עם גורמי הסביבה הטבעית הביאו להכרה כי נחוצה גישה אחרת הלוקחת בחשבון את נושאי הפיתוח כמו גם את רווחת הסביבה, גישת הקיימות. לדוגמה, לעומת הצורך בשמירה על מערכות אקולוגיות המספקות לאדם משאבים ומקורות מחיה, קיים גם צורך בפיתוח ישובים חדשים ומערכות של כבישים העלולות לפגוע בשלמותן של אותן מערכות. פתרון של קונפליקט זה מצריך ראיה מערכתית הכוללת היבטים סביבתיים עם היבטים חברתיים וכלכליים. בהיבט גלובאלי, שינויי האקלים עלולים להשפיע על חיי אזרחי המדינות בהיבטים של התנהלות יום-יומית (סופות שלגים או בצורות מתמשכות), כלכלה, בטחון לאומי ומצב גיאופוליטי..

הצורך בראיה מערכתית שלמה מביא אותנו לתיאוריה ויישומים מתוך גוף מחקרי צומח המכיר ברשת התלות ההדדית בין תופעות במערכת אקולוגית הכולל בתוכו את המימדים האנושיים כמו סביבה וקהילה..

קורס זה מציע בחינה בינתחומית של הנושא המורכב והדוחק של שינויי האקלים והשלכותיו. הקורס מסתמך על מגוון דיסציפלינות כדי לחקור את הממדים המדעיים של שינויי האקלים בהקשר החברתי-תרבותי. הקורס יציג את המחקר וההבנה העדכניים ביותר של הגורמים וההשפעות של שינויי האקלים כמו גם את הקישוריות של מערכות ורשתות אקולוגיות וכן השפעות של פעולות אנושיות על האקוסיסטם המקומי. הקורס ימחיש זאת בלימוד מודל כוורת הדבורים כסופר-אורגניזם שבו אוסף של פרטים ואינטרקציות צפופות יוצר מערכת דינאמית המתנהגת כאורגניזם בפני עצמו, ואת ההשפעות האקלימיות עליהן, כ״ברומטר״ לשינויים סביבתיים. בנוסף האקו-סיסטם המקומי של הגליל התחתון והמושבה יבניאל ישמש אותנו כמודל בו נפגוש דמויות מקומיות כדי לסקור את הפעילות נוכח המודעות לסוגיות סביבתיות. כך לסטודנטים תהיה הזדמנות לפגוש מקרים ודוגמאות בעולם האמיתי, ולעסוק בדיונים משמעותיים ומושכלים על האתגרים וההזדמנויות של טיפול בסוגיה גלובלית זו..

bottom of page