top of page
IMG_0033.HEIC

:עיקרי העשייה
הפרויקט משלב אקדמיה עם מחקר תודעה אקולוגית חדשני ועם קידום צעירים מהפריפריה.וכן, הזדמנויות הצלחה עם בנייה של אפשרות תעסוקה לעתודת סטודנטים מצטיינים שיטופחו במסגרת פרויקטים עתידיים להתמודדות עם אתגרים קהילתיים ואקולוגיים ולצורך ביוזמות של ערים בקיימות

עלה בז-01.png

מחקר

IMG_5803.HEIC

הפרויקט בונה מודל מדעי, עם תוכנית, הערכה וביקורת,
לתשתית של מערכת אקולוגית קהילתית ישראלית.
הפרויקט מתבצע בחוות ״מקדמיה״ שבשטחי הטבע
של הפריפריה של יבנאל בגליל התחתון.


אנחנו פועלים לפתח מקום שמספק ידע, ומדגים יישום בפועל
של פרקטיקה לשימור וצמיחה יחד עם ״אומת הסטרטאפ״ - מדינת ישראל, במטרה לשלב את הידע הנרחב שבעולם האקדמאי-מחקרי עם קהילה ופיתוח סביבתי

מנגנון הסינכרון בקבוצות אנוש

מאז התפתחות החיים נראה שיש נטייה לפרטים להתארגן יחד, החל מתאים, חיידקים, דבורים ועדר פרות. מה שנראה כתופעת טבע בבעלי חיים מתקשר מאוד לחיים החברתיים שלנו ככל שמעמיקה ההבנה לגבי תופעות בקבוצות, עד כי נטען כי אנשים נטמעים בקבוצות כדי להביא ליצירת יחידה החיונית לתפקוד ברמת הקולקטיב.

studio drama.jpg

מחקרים

שמש חום שקוף-01.png

Forest Bathing:
A Retreat To Nature Can Boost Immunity And Mood

Alison Aubrey

מאמר 1-01.png
Screen Shot 2024-01-10 at 13.42.50.png

בינה מלאכותית וקיימות

Nir Ofek, Oded Maimon

גישה חדשנית של מקדמיה לקיימות בתחום הבינה המלאכותית, מתוך הכרה בכך שקיימות היא חזון דינאמי המאופיין בהרמוניה ובאיזון. אנו טוענים כי השגת קיימות במערכות בינה מלאכותית מחייבת שינוי מעבר לדבקות בפרוטוקולים ומדדים, הנוטות לפשט את גישת הקיימות לקריטריונים. במקום זאת, פיתוח טכנולוגיה ברת-קיימא מצריך שינוי תודעתי המבוסס על שילוב אלמנטים מתיאוריית המערכות המורכבות, גישות פילוסופיות ועקרונות אקולוגיים אותם אנו שוזרים לפרדיגמה כוללת.

Rowers' high: behavioural synchrony is correlated with elevated pain thresholds

bottom of page