top of page
P1444226.jpg

דבורים

אחד מהפרויקטים שלנו הוא יוזמת שימור הדבורים למען המגוון הביולוגי. הפרויקט נועד לתת מענה לגורמים המורכבים התורמים לירידה של אוכלוסיות הדבורים, כגון חומרי הדברה מזיקים, אובדן בתי גידול וטפילים כמו אקרית-הוורואה.

אנו דוגלים בגישה הכוללת שינוי מדיניות, חינוך ציבורי

ומעבר לפרקטיקות חקלאיות בר-קיימא יותר.

בלב היוזמה שלנו עומד רעיון של מעבר לשיטות טבעיות ומכבדות

P1444194.jpg

הייחודיות שלנו גם קשורה לכך שאנחנו לא "מחזיקים" דבורים; במקום זאת,

הנחילים בוחרים בנו

אנחנו לא מביאים נחילים אלא מספקים סביבה נקייה ובטוחה, ובאביב, כשנחילים מתפצלים ומחפשים מקום חדש שיהפוך לביתם, הם בוחרים גם בכוורות שלנו.

כך הנחילים בחרו כוורת שמתאימה להם

והתיישבו כאן מרצון חופשי.

חלק מהנחילים מוצלים מבתים של אנשים שהתלוננו על התנחלות, ולפני אפשרות של הדברה, הם מובאים לכאן.

IMG_2633.png

אנו מייצרים
דבש טבעי

אצל דבורת הדבש שיתוף פעולה מרתק מתרחש בתהליך הבנייה של חלות הדבש. העדר מיקוד שליטה חיצוני ניכר בכל התצפיות. ביולוגים מכנים קבוצת בעלי חיים חברתית כזו סופראורגניזם.

על אף האינדיבידואליות הגופנית של בעלי החיים הללו, הם משתפים פעולה באופן כל כך הדוק, מגובש ומשולב עד כדי שהם דומים לגוף מלוכד יחיד.

במוקד מחקרנו מצבים אנושיים בהם בקבוצות מופיעות תופעות הדומות

לתופעת הכוורת

IMG_0422.HEIC

מח כוורת

הדבורה היא חיית שמש שקשורה בתנועת כדור הארץ ביחס לקוסמוס. כך צמחים מסיימים מחזור עונתי ופורחים, ופעילות הדבורים מתעצמת אל עברם.  הצוף נאסף ומועבר לכוורת לא לפני שהוא מותמר בקיבתן לזהב הסמיך. כך הדבש נאגר בכוורת בכמות שמספיקה להזין את הוולדות החדשים ואת הדבורים עצמן.   גם התקשורת שלהן תלויה בסיבוב כדור הארץ סביב עצמו המשנה דקה אחר דקה את מיקום השמש בשמים. הדבורה מספרת בריקוד לחברותיה על מצבור פרחים שגילתה כשכיוון תנועות הריקוד קשורה במיקום השמש בשמים ביחס למרעה הפרחים.   בחורף השמש פחות נוכחת והפריחות נחלשות. הדבורים יווסתו את קצב ההתרבות בכוורת כך שפחות זחלים יבקעו ופחות דבש יאכל והדבורים עצמן יאטו קצב ויחיו זמן רב יותר. ויסות זה ויכולות כמו בניית תאים שהם מבנים אינטיליגנטיים בעלי סימטריה ברורה אינם מתכונות הדבורה אלא מתכונת הכוורת כולה

IMG_0447.HEIC
IMG_2162.jpg

מלכת הדבורים

מלכת הדבורים היא לב הכוורת ועתיד הדבורים כולן. היא האם של כל הפרטים האחרים בכוורת ורק היא מטילה ביצים. היכולת להיות מלכה או לב שכזה נקבעת באופן בו היא גדלה. ביצה רגילה מועברת לתא גדול שיש בו מקום רב להתפתח, שם בוקע זחל שמוזן באופן אינטנסיבי באוכל ייחודי, כך שמראש נקבע ייעודו. מהביצה בוקעת מלכה לאחר כ15 ימים, שזה זמן קצר משלב ההתפתחות של דבורה רגילה, ועדיין בזכות תשומת הלב שהיא מקבלת וההזנה היא יוצאת גדולה יותר בגופה ובעלת תפקיד ייחודימלכת הדבורים היא לב הכוורת ועתיד הדבורים כולן. היא האם של כל הפרטים האחרים בכוורת ורק היא מטילה ביצים. היכולת להיות מלכה או לב שכזה נקבעת באופן בו היא גדלה. ביצה רגילה מועברת לתא גדול שיש בו מקום רב להתפתח, שם בוקע זחל שמוזן באופן אינטנסיבי באוכל ייחודי, כך שמראש נקבע ייעודו. מהביצה בוקעת מלכה לאחר כ15 ימים, שזה זמן קצר משלב ההתפתחות של דבורה רגילה, ועדיין בזכות תשומת הלב שהיא מקבלת וההזנה היא יוצאת גדולה יותר בגופה ובעלת תפקיד ייחודי

קבלת החלטות קבוצתית

הדבורים הן סופראורגניזם - יישות אחת שנראית מפוצלת לדבורים, בעלי משהו משותף שמארגן את דרך הפעולה שלהם בצורה מופתית. אין דבורה בודדת, יש אחד גדול. הדבורה הבודדת תמות אם לא תמצא את דרכה אל הכוורת לפני החושך. באור השמש הן פעילות ונראות יחידים יחידים עסוקים במעשה ובלילה מכל הקצוות הן נאספות אל השלם- אל הכוורת שתאחסן אותן עד למופע השמש הבא. החלות הן כמו השלד בגוף שלנו, המבנה שנושא את הפעילות של הדבורים. זוהי ההתחלה של כל כוורת – תאים שרק בעזרתן הן יכולות לחיות כקבוצה. לכן פגיעה בחלה היא מאוד כואבת, כפגיעה בשלד האדםהדבורים הן סופראורגניזם - יישות אחת שנראית מפוצלת לדבורים, בעלי משהו משותף שמארגן את דרך הפעולה שלהם בצורה מופתית. אין דבורה בודדת, יש אחד גדול. הדבורה הבודדת תמות אם לא תמצא את דרכה אל הכוורת לפני החושך. באור השמש הן פעילות ונראות יחידים יחידים עסוקים במעשה ובלילה מכל הקצוות הן נאספות אל השלם- אל הכוורת שתאחסן אותן עד למופע השמש הבא. החלות הן כמו השלד בגוף שלנו, המבנה שנושא את הפעילות של הדבורים. זוהי ההתחלה של כל כוורת – תאים שרק בעזרתן הן יכולות לחיות כקבוצה. לכן פגיעה בחלה היא מאוד כואבת, כפגיעה בשלד האדם

IMG_2127.jpg
IMG_7396.HEIC

"מערכות ביולוגיות הן מסתורין.
קבלת החלטות משותפת בנחיל דבורים, התהוותן של מושבות צמחים, התארגנות אברונים בגופנו כתאים והתאים לאיברים, כולן צורות ארגון של רכיבים שהתפתחו כדי יחידות אקולוגיות המתפקדות בסינכרון ברמת המערכת כולה. באנלוגיה למערכות של ארגון-עצמי בטבע, ובהתכתבות עם תיאוריות אבולוציוניות, סוציולוגיות ואקולוגיות חדשות, אנו חוקרים תופעות מיוחדות בהן אנשים הם חלק ממערכת גדולה יותר, הרואה יחידים כחלקים של אורגניזמים חברתיים ומספקת נקודת מבט חדשה עם השלכות רבות על שיפור הרווחה בכל המידות.

 

נחילי דבורים הם תופעה של סופר-אורגניזם המקיים לכידות-חברתית, שזירות עם הטבע, ארגון עצמי יעיל ואינטליגנציה קולקטיבית.
מצבים מיוחדים בקולקטיב אנושי מלווים בתחושה של התעלות מעל לאינטרסים אישיים, שמחה קולקטיבית, רווחה ויראת כבוד לטבע. הדמיון בין המצב במערכת אקולוגית אחת (דבורים) לשנייה (אנשים במצבים קולקטיביים מיוחדים) מספק לנו מודל לחשיבה חדשה עם השלכות פורצות דרך על חיי החברה.


ההשערה היא שמצבים קולקטיביים מיוחדים ״מושכים״ אותנו אל ״מעבר לעצמנו״  כאורגניזם חברתי, והם המנוע המאפשר לנו להגיע לרמות גבוהות של פריחה אנושית.

 

ברמה הפיזיולוגית, סנכרון קשור בתיאום של פעולות בזמן ובמרחב עם אחרים. ריטואלים כגון ריקוד, נגינה, ספורט-קבוצתי ושירה משותפת תומכים בכך. אולם, מה שנראה כפשוטו ברמה הפיזיולוגית, עשוי להיות ביטוי של מצב תודעה קולקטיבית מבחינה מנטלית. מצב זה מאופיין בתכונות המופיעות ברמות עיליות של המערכת כולה (הקבוצה) מתוך הרמות היסודיות יותר. למשל מופיעה אינטליגנציה משותפת, וכן מוטיבציה ורגשות משותפים כמו אמון, שייכות ואמפתיה.
במעבדה אנו חוקרים ומשווים מצבים אלו במושבות בעלי חיים
ובמקביל בקבוצות אנושיות"

bottom of page